مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ارزشيابي آموزشی (فصل دوم)

فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ارزشيابي آموزشی (فصل دوم) می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ارزشيابي آموزشی (فصل دوم)

مبانی-نظری-تحقیق-و-پیشینه-پژوهش-تعاریف-ارزشيابي-آموزشی-(فصل-دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزشيابي آموزشی (فصل دوم)
در 69 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


قسمتهایی از مبانی نظری:

مفهوم شناسي ارزشيابي آموزشي

    انسان پيوسته درصدد ارزيابي كارها و تجربه هاي گذشته خود است تا عملكردش را رضايت بخش كند و يا با بهبود بخشيدن به عملكرد آينده، رضايت بيشتري به دست آورد. در واقع ارزشيابي قسمتي از فراگرد بقاي انسان است.
   مقصود از ارزشيابي استفاده از تجربه به منظور بهبود بخشيدن به اقدامات آينده است. ارزشيابي به مثابه يك تخصص است. با اين امر سرو كار دارد كه ارزش، كيفيت و اهميت، ميزان، درجه و شرايط پديده‌ها را مورد آزمايش و قضاوت قرار دهد. به مثابه يك زمينه تخصصي، ارزشيابي را مي توان فرايندي دانست كه با گردآوري و استفاده از اطلاعات براي اتخاذ تصميمات در مورد برنامه هاي آموزشي سرو كار دارد. ارزشيابي فعاليتي است كه ماهيت آن آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. ارزيابي و بازنگري محور نوسازي و استقرار يك نظام ارتباطي است(كارشناسان دفتر همكاري‏هاي بين المللي وزارت آموزش و پرورش، 1379 ص 193).
    با تلاش هاي رالف تايلر حوزه ارزشيابي آموزشي شكل گرفت و به تدريج به صورت يك حوزه مستقل در كنار ساير حوزه هاي علوم تربيتي جاي گرفت. با توجه به جوان بودن اين حوزه تعاريف متعدد و مختلفي براي ارزشيابي ارائه شده است(كيامنش، 1377) اصطلاح ارزشيابي يا ارزيابي به طور ساده به تعيين ارزش براي هر چيزي يا داوري ارزشي مي شود. گي (1991)، ارزشيابي را يك فرايند نظامدار براي جمع آوري، تحليل و تفسير اطلاعات به منظور تعيين اين كه آيا هدف هاي مورد نظر تحقق يافته اند يا در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزاني، تعريف كرده است. در آموزش و پرورش، ارزشيابي به يك فعاليت رسمي گفته مي شود كه براي تعيين كيفيت، اثربخشي يا ارزش يك برنامه، فرآورده، پروژه، فرايند يا هدف به اجرا در مي آيد.
  استافل بيم و شيفك فيلد (1985)، ارزشيابي را اين گونه تعريف كرده اند: « ارزشيابي عبارت است از فرايند تعيين كردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصيفي و قضاوتي در مورد ارزش و مطلوبيت هدف ها، طرح ها، اجرا ونتايج به منظور هدايت تصميم گيري، خدمت به نياز هاي پاسخ گويي و درك بيشتر از پديده هاي مورد بررسي».


قسمتی از پیشینه تحقیق:
   قوام(1380)، تحقيقي با عنوان 'ارزشيابي تأثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان گمرك ايران در سال هاي 78-75 به منظور برنامه ريزي و استفاده از نتايج حاصل از ارزشيابي جهت بهبود اثربخشي دوره هاي آموزشي '  انجام داد. در اين پژوهش هدف اصلي ارزشيابي اثرات آموزش هاي ضمن خدمت بر عملكرد كاركنان گمرك ايران مي باشد. و اين كه آيا آموزش هاي ضمن خدمت در تربيت و تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص و هم چنين ارتقاء و بهبود عملكرد افراد شاغل در سازمان مؤثر بوده است يا خير؟ نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در هريك از دو گروه دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان فرضيه هاي تحقيق را تأييد مي نمايند.
   بلادر(1378)، تحقيقي تحت عنوان: ' بررسي تأثير دوره هاي آموزش ضمن خدمت مربيان مراكز آموزش كشاورزي در كارايي آنان ' انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه توانايي مربياني كه در دوره هاي آموزش ضمن خدمت شركت كرده اند در تدريس، آگاهي استفاده از منابع مورد تدريس، اداره كلاس، حل مشكلات درسي و غير درسي دانش آموزان بيشتر است. در مجموع اثربخشي دروه هاي آموزش ضمن خدمت را تأييد نموده است.


فهرست مطالب مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
مفهوم شناسي ارزشيابي آموزشي
2-3-2 ) تاريخچه ارزشيابي
2-3-3 ) ضرورت ارزشيابي
2-3-4 ) ارزشيابی و برنامه ريزی
2-3-5) موانع اثربخشي دوره هاي آموزشي
2-3-6 ) عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش كاركنان
2-4) مباني نظري رويكردهاي ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي
2-4-1 )رويكرد ارزيابي مبتني بر هدف
2-4-2 ) رويكرد فارغ از هدف
2-4-3 ) رويكرد محكمه قضايي
2-4-4 ) رويكرد مرور حرفه اي
2-4-5 ) رويكرد ارزشيابي واكنشي
2-4-6 ) رويكرد سيستمي
2-5 ) الگوهاي ارزيابي اثربخشي آموزش
2-5-1 ) الگوي ارزيابي اثربخشي كرك پاتريك
شكل(2-1): سطوح چهارگانه ارزيابي كرك پاتريك
سطح اول: ارزيابي واكنش
سطح دوم: ارزيابي يادگيري
سطح سوم: ارزيابي رفتار
سطح چهارم: ارزيابي نتايج       
2-5-2 ) الگوي ارزشيابي سيپ
مراحل ارزشيابي براساس الگوي سيپ عبارتند از:
نمودار شماره(2-3) سطوح ارزشيابي سیپ.
نمودار شماره(2-4): عناصر كليدي مدل ارزشيابي سیپ و روابط عناصر برنامه.
جدول(2-1) ارتباط ارزيابي چهارگانه سیپ با ارزيابي مرحله ای و ارزيابي تراکمی.
2-5-3 ) مدل انتقالي
2-5-4) تيپولوژي مدل انتقالي
ويژگي هاي فردي
ويژگي هاي آموزشي
ويژگي هاي سازماني
 2-5-5 ) مدل ارزشيابي اثربخشي سودمندي(بازگشت سرمایه )
2-5-5-1 ) مراحل ارزشيابي بر اساس مدل بازگشت سرمایه
2-5-5-2 ) مراحل جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها براي محاسبه بازگشت سرمایه
جدول شماره(2-2) سطوح ارزيابي براي تعيين بازگشت سرمايه آموزش  .
2-5-6 ) الگوي ارزاشيابي IPOO
2-5-6-1 ) گام هاي فرايند ارزشيابي در مدل IPOO
نمودار شماره(2-5 ) عناصر و مراحل مدل IPOO
جدول(2-3 ): مقايسه الگوهاي ارزيابي مبتني بر هدف و مبتني بر سيستم.
2-6 ) الگوي پيشنهادي ارزيابي اثربخشي آموزش براي بانك رفاه كارگران
2-6-1 ) معرفي جامع الگوي انتقال يادگيري
نمودار شماره( 2-6  ): ادبيات مربوط به انتقال يادگيري
نمودار شماره(2-7 ): ارزيابي اثربخشي آموزش بر اساس ميزان انتقال آموخته ها در محيط كار
اثربخشي آموزش فاكتورهاي مربوط به محيط نتايج فردي منفي   
جدول شماره( 2-4 ) شاخص هاي فاكتور محيط در الگوي انتقالي
جدول شماره(2-5 ) شاخص هاي  فاكتور ويژگي مشاركت كنندگان در دوره براساس الگوي انتقالي.
جدول شماره( 2-6 ) شاخص هاي فاكتور طراحي دوره آموزشي بر اساس الگوي انتقالي
2-6-2 )سؤال هاي مربوط به شاخص هاي الگو.
2-7 )پيشينه تحقيق
2-7-1 ) تحقيقات انجام شده در ايران
2-7-2 ) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
منابع فارسی
منابع لاتینپشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.
دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود مبانی نظری ارزشيابي آموزشی پیشینه تحقیق ارزشيابي آموزشی پیشینه پژوهش ارزشيابي آموزشی فصل دوم پایان نامه ارزشيابي آموزشی الگوهاي ارزيابي اثربخشي آموزش ادبیات نظری ارزيابي اثربخشي آموزش

مطالب مرتبط

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف ارزشيابي آموزشی (فصل دوم)


ترجمه مقاله استخراج تغییر مفهوم مربوط به فاکتورهای انتخاب پورتفلیو در بازار سهام

تحقیق بررسي ازدیاد زنان مبتلا به ضايعات رحم و سرويكس

بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم واگرایی در سود حسابداری (فصل دوم)

بهینه سازی استخراج ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و بازده عصاره و بهینه یابی میزان اثر قدرت احیاکنندگی آهن

دانلود طرح توجیهی خشک کردن و بسته بندی سبزیجات

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم مزیت رقابتی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منطقه ی آزاد و توسعه منطقه‌ای (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش جهت گیری مذهبی(فصل دوم)