دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک

فایل مورد نظر در مورد دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک

دانلود-مطالعات-و-رساله-معماري-طراحی-خانه-کودک

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک
در قالب Word و 159 صفحه و قابل ويرايش و آماده براي ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس ميباشد

========================================================
تمامي فايل هاي سيستم، توسط کاربران آن آپلود مي شود. اگر در فايلي تخلفي مشاهده کرديد و يا مالک پروژه اي بوديد که از وجود آن در سايت رضايت نداشتيد با ما تماس بگيريد، در اسرع وقت به گزارش شما رسيدگي مي شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامي فايلهاي موجود در سايت صرفا براي راهنمايي و کمک به دانشجويان و محققين عزيز مي باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهايي کوتاه از متن:

چکیده

کودکان موجودات مقدس و پاکی هستند که پا به هستی گذاشته اند . آن ها لایقند زندگی کنند ، شاد و با طراوت باشند و با قوای درونی خود آشنا شدند و آن ها را بپرورانند . با پرورش کودکانی پاک ، شاد و خلاق ،فردایی بهتر خواهیم داشت . کودکانی که مردان و زنان فردا خواهند شد ، امروز باید به درستی تربیت شوند و زندگی کردن را بیاموزند . خلاقیت جوهری است که پروردگار در وجود تمامی انسان ها گذارده است . می توان با اندک تدبیری این جوهر را پروراند و در جهت رشد شخصی و جامعه به کار گرفت .در این راه قدمی کوچک برداشته ایم . کودک ، روند رشد و فرآیند ذهنی و فیزیکی کودک را مطالعه کرده ایم . عوامل تاثیر گذار بر او را شناخته ایم و چگونه پروراندن خلاقیت در او را هدف طراحی این مجموعه قرار داده ایم .باشد که قدمی درست برداشته ایم و شاید تنها کودکی را دعا گوی خود سازیم .


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
مقدمه    
فصل اول : معرفی موضوع    
1-1 هدف موضوع    
1-2- اهمیت موضوع    
1-3- عوامل موثر در شکل گیری خانه کودک    
فصل دوم : مفاهیم اساسی در روانشناسی رشد    
2-1 تعریف رشد    
2-2- ماهیت رشد در انسان ( اصول رشد )    
2-3- نظریه پردازان روانشناسی رشد    
2-3-1- نظریه پردازان پیاژه    
2-3-1-1- جنبه شناختی    
2-3-1-1-1- کارکرد نشانه ای و تقلید    
2-3-1-1-1- کارکرد نشانه ای    
2-3-1-2- رشد شخصیت    
2-3-1-3- مراحل تحول روانی از دید پیاژه    
2-3-2- نظریه اریکسون ( اصل اپی ژنتیک )    
2-3-2-1- جنبه های گوناگون تحول    
2-3-2-2- عوامل تحول روانی    
2-3-2-3- تحول خود    
2-3-2-4- دید کلی درباره تحول روانی    
2-4- فرآیند رشد    
2-4- 1- تعامل اجتماعی و عاطفی    
2-4-2- اجتماعی شدن    
2-5- خصوصیات کودکان به تفکیک گروه های سنی    
2-5-1- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک شیرخوار( 3 تا 18 ماه )    
2-5-1-1- رشد جسمانی و عاطفی کودک 3 تا 5 ماهه    
2-5-1-2- رشد جسمانی و عاطفی کودک 6 تا 7 ماهه    
2-3-1-3- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک 8 تا 11 ماهه    
2-5-1-4- رشد جسمانی ، عاطفی ، اجتماعی کودک 12 تا 18 ماهه    
2-5-1-5- رشد همه جانبه کودک 16 تا 18 ماهه    
2-5-2- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( 1.5 تا 3 سال )    
2-5-2-1- رشد همه جانبه کودک 1.5 تا 2 سال    
2-5-2-2- رشد همه جانبه کودک 2 تا 2.5 سال    
2-5-2-3- رشد همه جانبه کودک 2.5 تا 3 سال    
2-5-3- خصوصیت و ویژگی های رشد کودک نوپا ( 3 – 6 ساله )    
2-5-3-1- کودکان 3 – 4 ساله    
2-5-3-1-1- خصوصیات جسمانیک کودک 4 – 3 ساله    
2-5-3-1-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی ) 4 – 3 ساله    
2-5-3-1-3- خصوصیات عاطفی ، اجتماعی کودک 4 – 3 ساله    
2-5-3-2- کودکان 5 – 4 ساله    
2-5-3-2-1- خصوصیات جسمانی کودک 4 – 5 ساله    
2-5-3-2-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی کودک 5 – 4 ساله )    
2-5-3-2-3- خصوصیات عاطفی کودک 5 – 4 ساله    
2-5-3-2-4- خصوصیات اجتماعی کودک 5 – 4 ساله    
2-5-3-3- کودکان 6 – 5 ساله    
2-5-3-3-1- خصوصیات جسمانی کودک 6 – 5 ساله    
2-5-3-3-2- خصوصیات ذهنی ( شناختی )  کودک 6 – 5 ساله    
2-5-3-3-3- خصوصیات عاطفی کودک 6 – 5 ساله    
2-6- جمع بندی    
فصل سوم : مراکز پیش از دبستان    
3-1- آموزش پیش دبستانی 
3- 2- تجهیزات مراکز پیش دبستانی    
3-3- اهداف آموزش پیش از دبستان    
3-4- مبنای اجرای برنامه آموزش پیش دبستانی    
3-4-1- فعالیت ها و بازی های آموزش کودکان    
3-4-1-1- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی شیرخوار    
3-4-1-2- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نوپا    
3-4-1-3- فعالیت ها و بازی های آموزشی گروه سنی نو باوه    
3-4-2- آموزش های اجتماعی در مرحله پیش دبستانی    
3-4-3- هنر و زمینه سازی رشد کودک    
3-4-4- آموزش و تسهیل یادگیری زبان    
3-5- جمع بندی    
فصل چهارم : معماری بستر ارتباط کودک و بازی    
4-1 معماری بستر ارتباط کودک و بازی    
4-1-1- معیارهای کیفیت فضایی    
4-1-1-1- پیدایش و برقراری مکان ها    
4-1-1-2- زمان و مسیر    
4-1-1-3- جز و کل    
4-1-1-4- فرم    
4-1-1-5- هماهنگی    
4-1-1-6- رنگ    
4-1-1-7- علائم    
4-3- کودک و فضا
4-3-1- دریافت حسی کودک در فضا    
4-3-2- نیاز به تملک فضا    
4-4- کودک و بازی    
4-4-1- انگیزه بازی    
4-4-2- قوانین بازی    
4-4-3- بازی یک از روش های آموزشی    
4-4-4- خطرات آموزشی از طریق بازی&
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک رساله معماري طراحی خانه کودک مطالعات طراحی معماري خانه کودک معماري خانه کودک پایانه معماري کودکستان ظوابط و استانداردهای طراحی خانه کودک برنامه فیزیکی طراحی خانه کودک خانه کودک