دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پایانه دریایی

فایل مورد نظر در مورد دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پایانه دریایی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پایانه دریایی

دانلود-مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-پایانه-دریایی

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پایانه دریایی
در قالب Word و 307 صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس میباشد

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

پيشگفتار

از آنجا كه گردشگري به عنوان بخش مهمي از دوران زندگي است كه با جابجايي مكان، فعاليت ذهني، تجربه جديد و خلاقيت همراه مي باشد، شناخت آن به عنوان نوعي عمل «فعال و پويا» لازم مي باشد. «از يک ديدگاه، گردشگري يك پديده چند بعدي و پيچيده انساني است كه از طريق آن، انسان در كانون ارتباطات مختلف شامل طبيعت، ديگران، خويشتن و فعاليت قرار مي گيرد كه در آنها ارزشها و لذت هاي عاطفي، جسماني، شناختي، اجتماعي و زيباشناسي در هم مي آميزد. و اثرات عميق و پايدار در زندگي انسان به وجود مي آورد كه در نهايت به اعتلاي «كيفيت زندگي» مي انجامد.
جهانگردي يك ابزار گفتگوي فرهنگي وايجاد تفاهم است . ودرتمام طول تاريخ بشر تا عصر صنعت چنين بوده است . ولي چگونگي جلوه هاي جهانگردي از عصر صنعت تا به امروز اين اصل را ازصورت عام فراگير خود دور كرده است . صنعت ، با تمام جلوه هاي فني و اجتماعي خود ، برجهانگردي همانند هرچيز ديگر ، اثرهاي آشكار بجا نهاده است . يكي از اثرهاي عمده اي كه صنعت جديد وپيامدهاي اجتماعي آن ، برپديده جهانگردي فرو نهاده ، دور كردن جهانگردي از معناهاي فرهنگي آن است . جهانگردي درعصر صنعت وماشين . بيش از آنكه يك حركت فرهنگي باشد ، يك حركت روان شناختي اجتماعي شده است . انبوه عظيم مسافران وسياحتگراني كه به كشوري سفر مي كنند وزماني را درآنجا به سر مي برند، بي آنكه با فرهنگ زنده آن ديار كمترين تماسي حاصل كنند. گروههاي بزرگ سياحتگران  كه اين روزها از اين كشوري به كشوري  سفر مي نمايند. فرصت وزمينه آن را نمي يابند كه با مردم آن سرزمين ارتباط وتفاهمي برقرار كنند، ويا از فرهنگ وشيوه زندگي مردم آن كشور حتي آگاهي اندكي به دست آورند ونيز چه بسيارند گروههاي جهانگردي كه به كشوري وارد مي شوند ونه تنها با مردم آنجا وشيوه هاي زندگيشان آشنائي نمي يابند . بلكه برداشتهاي نارسا ودور از واقع هم حاصل مي كنند ونيز چه بسيارند گروهاي جهانگردي كه با اميد وخوش بيني به كشوري مي روند وبا حرمان وافسردگي ازآنجا باز مي گردند .
جهانگردي پول و جمعيت را ازمراكز تمركز وثقل صنعتي بسوي روستاها و نقاط طبيعي با جاذبه هاي مهيا ميكشاند وبلحاظ اينكه پول جهانگرد نيز همچون خود او درحركت وجريان است ، هر واحد پول جهانگرد برحسب درجه رشد اقتصادي ممالك ، از 3 تا 10 بار درسال دست بدست مي گردد . لذا جهانگردي موجب بوجود آمدن بازده مضاعف دراقتصاد آن كشور مي شود. معمولاً جهانگردي را دراصطلاح اقتصادي ،  صادرات نامرئي محصولات وخدمات مينامند زيرا در حاليكه اثر اقتصادي آن درتراز پرداختهاي يك كشور مشهود وظاهر مي گردد معهذا اين اثر اقتصادي كه قسمت اعظم آن ناشي از استفاده از ارائه خدمات افراد يك كشور دركشورهاي خارج است, همانند جريان كالاهاي صادراتي ديگر مشهود ومعلوم نمي باشد.


فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:
پايانه دريايي    2
تقديم به :    3
سپاسگزاري :    3
هيئت داوران    4
پيشگفتار    5
انگيزه انتخاب موضوع    7
چکيده    10
سفر و توريسم    12
1– 1– سفر:    12
1– 1– 1–تاريخ سفر:    12
1– 1– 2– سفر در قرآن:    13
آيه 46 سوره حج:    13
1– 2–توريسم:    14
1– 2– 1–معاني واژه:    14
ب ) جايگاهي در تعريف توريست براي گروههاي زير نمي توان قلمداد کرد:    15
1–2–2–توريسم و دو نگرش غالب:    17
1–2–2–1–رويکرد اقتصادي و سياسي :    17
1–2–2–2–ديدگاه کارکردي:    17
1–2–3–اهميت برنامه ريزي توريسم و توسعه پايدار:    18
1–2–4– سفروعوامل انگيزشي:    19
1– 2– 4– 1– انگيزه هاي قومي:    20
1–2–4–2–انگيزه هاي هنري:    21
1–2–4–3–انگيزه هاي تاريخي:    21
1-2-4-4-انگيزه هاي طبيعت گرا:    21
1-2–4–6–انگيزه هاي کاري:    22
1–2-5–تجزيه و تحليل آثار تبعي جريان گردشگري بر مقاصد توريستي:    22
1–2–5–1–آثاراقتصادي توريسم:    22
1–2–5–2–آثار منفي اقتصادي توريسم:    24
1–2–5–3–تاثيرات محيطي توريسم:    25
1–2–5–4–اثرات منفي زيست محيطي توريسم:    26
1–2–5–5–اثار فرهنگي–اجتماعي توريسم:    27
1–2–5–6– آثار منفي فرهنگي–اجتماعي توريسم:    29
1–2–6–تورسم در استان گيلان:    30
گردشگري (Tourism )    33
2-1-اشكال گردشگري:    34
2-2-ديدار كنندگان بين المللي:    34
2-2-1-بازديد كننده بومي (Domestic visitor):    35
2-2-2-ديدار كننده براساس اشكال گردشگري:    35
2-3-گردشگري در ايران:    36
2-3-1-تنوع عوامل ومناظر طبيعي ايران:    37
2-3-2-حوزه هاي تاريخي–فرهنگي گردشگري درايران:    39
2-3-3-جاذبه ها وزمينه هاي هنري:    39
آب    41
3-1-آب و اديان:    41
3-2-آب از ديدگاه قرآن:    43
4-1-آب منشأ حيات:    45
4-2-درياي خزر:    47
4-2-1-مشخصات فيزيکي و جغرافيايي آن:    47
4-2-2-مرداب انزلي:    48
4-2-3- موقعيت تاريخي و جغرافيايي درياي خزر و تاثيرات حمل و نقل دريايي در اقتصاد و بافت اجتماعي شمال ايران:    48
4-2-4- وضعيت اقتصادي درياي خزر:    49
4-2-4-1- وضعيت و اهميت اقتصادي:    49
4-2-4-2- درياي خزر و منابع ثروت:    50
4-2-4-3-درياي خزر و امکانات بالقوه آن:    51
حمل ونقل دريايي    54
5-1-گذري بر تعريف و مفهوم پايانه:    54
5-1-1-تعريفي که سازمان پايانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پايانه ها ارائه ميدهد:    55
5-2-پايانه هاي دريايي:    56
5-3-تاريخچه حمل و نقل دريايي:    57
5-4-اهميت حمل و نقل دريايي:    58
5-5-اهميت حمل و نقل آبي:    59
5-6-چشم انداز آينده حمل و نقل کالا در درياي خزر:    59
5-7-شبکه ارتباطي حمل و نقل دريايي موجود:    60
5-8-حمل و نقل دريايي و مشکلات پيراموني:    61
5-9-گشودن معابر درياي طلسم شده در بستر تاريخ:    62
شناخت پايانه دريايي و وسايل حمل و نقل دريايي    65
6-1-شناخت پايانه مسافربري دريايي:    66
6-2-اهداف پايانه مسافربري دريايي:    66
6-2-1-شناخت فعاليت هاي دريايي:    67
6-2-3-مزاياي حمل و نقل دريايي:    68
مشخصات حمل و نقل دريايي:    72
6-3-قدرت حمل شناورها:    73
6-3-1-منظم بودن سرويس:    73
6-3-2-ايمني:    74
6-3-3-حمل و نقل بار دريايي:    75
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی پایانه دریایی دانلود مطالعات معماری طراحی پایانه دریایی معماری طراحی پایانه دریایی طراحی پایانه دریایی پایان نامه معماری پایانه دریایی ظوابط و استانداردهای طراحی پایانه دریایی برنامه فیزیکی طراحی پایانه دریای