دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی

فایل مورد نظر در مورد دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی

دانلود-پایان-نامه-با-موضوع-رساله-طراحی-مجموعه-فرهنگی

دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی،
در قالب Word و 147 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

 چکيده

زندگي مردمان هر جا با فرهنگشان پيوندي ناگسستني دارد و در بستر آن معنا پيدا مي کند، لذا براي ترقّي و تعالي فرهنگ، پرداختن به زير ساخت هاي فرهنگي ضروري است. تحقيق حاضر به دنبال اين است تا به مقولاتي که پيش از طراحي يک بناي فرهنگي شايان توجّه اند بپردازد.در شهر تهران به دليل تراکم جمعيتي بسيار زياد مقوله فرهنگ هر چه بيشتر مي بايست مطرح باشد چه بسا که آرد بزرگ مي گويد:
افزايش ناگهاني مردم در يک محدوده سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهيختگي مي گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پيش از آن نمي تواند بايستگيها و وظايف خويش را همچون آموزگار به درستي انجام دهد
يکي از اين مقولات ويژگيهاي ابنيه فرهنگي است. ابنيه و خانه هاي فرهنگي بايد انعطاف پذير و قابل گفتار باشند، و مقوله ديگر توجّه به فرهنگ مردم سرزميني است که بناي فرهنگي در آن احداث مي شود. احترام به باورها، تلاش در جهت ارتقاي فرهنگ عامه و ايجاد فضايي در جهت ارتباط با فرهنگ هاي مختلف از ملزومات چنين بنايي است. در ضمن چنين بنايی خود بايد نمايي از فرهنگ و مذهب مردمي باشد که در آن شکل گرفته است.
سوّمين مقوله توجّه به وضعّيت اقليمي منطقه و هماهنگ سازي ساختمان در جهت حداکثر استفاده از طبيعت منطقه است.

جنبه هاي نو آوري پروژه
موضوع اين پايان نامه طراحي مجموعه فرهنگی هنری مي باشد.
در اين تحقيق سعي در معرفي مجموعه فرهنگی هنریي مینمايم که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي و مذهبی خود مي افزايد.
بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.
با توجّه به اينکه پروژه يک مجموعه فرهنگی هنری است و بطور مستقيم با امور فرهنگي و اجتماعي سرو کار دارد و با توجّه به موقعّيت سايت که در بلوار کشاورز و نبش خيابان حجاب  قرار دارد و از آنجائيکه تهران خود يکي از قطب هاي فرهنگي کشور است، از اين رو در اين پايان نامه سعي شده که که تهران ، فرهنگ حاکم بر آن و نيز مسائلي از اين دست مورد توجّه قرار گيرد، ز اين جهت بخشي از پايان نامه بر شناخت عناوین مورد اشاره اختصاص داده شده است.
همچنين مفهوم فراغت  ،امري است که در100 سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و سایر ممالک پیشرفته ایجاد فرصت بيشتري پس از کار براي افراد به دست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگي هاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوغات فراغت با برنامه هاي ويژه فرهنگي و هنري مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل به وجود آمدن مراکز فرهنگي و هنري در دوره معاصر بوده اند. از اين رو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.
در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژه ها پرداخته شده است زیرا هدف ايجاد يک مجموعه فرهنگی هنری مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگي هاي آنها و نيا زها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفه ها و زير مجموعه هاي بسياري است .
امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه دهیم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي فضاهاي گوناگون اشاره شده است.
در بخش آخر اين پايان نامه نيز به پروژه مورد نظر پرداخته شده است و در قسمت آناليزسايت، علت انتخاب سايت، ويژگي ها و پتانسيل هاي موجود در سايت و جمعّيت افرادي که با اين پروژه سروکار خواهند داشت و نيز ساختارهاي موجود در اطراف سايت مطرح شده  است. و در قسمت توضيح طرح نيز نحوه سازماندهي فضاهاي پروژه و ترکيب و کانسپت کلي حاکم بر پروژه توضيح داده شده است. در اين بخش همچنين برنامه ريزي فضايي و عملکردي و مساحت ها و زيربناهاي فضاهاي مختلف آمده است و همچنين در مورد معماري و علل قرارگيري فضاهاي گوناگون توضيح داده شده است.


فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
چکيده    ‌ق
مقدمه:    1
روند انجام پروژه    1
طرح مساله    1
روند تحقيق    2
پيش فرض پژوهش    3
روش پژوهش    4
مطالعات کتابخانه اي:    4
مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير:    5
مطالعات ميداني:    5
مصاحبه هاي تخصصي:    6
پيشينه پژوهش    6

فصل 1 -  مطالعات پايه  و شناخت موضوع    8
تعاريف و مفاهيم پايه    9
مقدمه    9
طرح مساله و اهميت موضوع پژوهش    12
تمدن و فرهنگ    13
معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ    14
تعريف فرهنگ    culture    16
تعريف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ هاي فارسي    17
تعريف فرهنگ نزدايرانيان    18
1- دكترعلي شريعتي    18
2. دكترمحمدعلي اسلامي ندوشن    19
3. دكترعبدالكريم سروش    19
4. استادمحمدتقي جعفري    19
تعريف مقوله هنر    20
تعريف هنر    20
عناصر موجود در يك اثر هنري    21
كليات هنر در مجموعه فرهنگی هنری    22
طبقه بندي هنرها در مجموعه فرهنگی هنری    25
پيوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری    26
رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری    27
تعريف مفهومي فرهنگ    29
تعريف لغوي  فرهنگ    31
تقسيم‌بندي تعاريف فرهنگ:    32
ضرورت پرداختن به فرهنگ    34
ويژگيهاي فرهنگ :    35
پيشينه مراکز فرهنگي    37
لزوم ايجاد مراکز فرهنگي    40
خود آگاهي فرهنگي    40
زمينه هاي فرهنگي که دخالت در آنها امکان دارد    42
آگاهي يافتن به محيط زيست از راه آموزش زيبايي شناسي    42
شرکت در ايجاد محيط زيست فرهنگي    43
شکلهاي جديد فرهنگي    43
مفاهيم سياست فرهنگي در ايران    44
گسترش فرهنگ    47
استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ    48
فراغت    50
اوقات فراغت    50
طبقه بندي اوقات فراغت    51
کار کردهاي اوقات فراغت    51
الف- تامين استراحت    52
برخي آثار و نتايج اوقات فراغت    52
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت    55
نکات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي    56
فراغت، گردشگري و فرهنگ    57
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني    58
نظاره و تماشا    59
فعاليت هاي صحنه اي    61
12- ضرورت مجموعه هاي فرهنگي    62
- تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر    63
تقسيم بندي خانه هاي فرهنگ و هنر    66

فصل 2 - بررسي مباني نظري ماهيت مجموعه فرهنگی هنری    68
حوزه هاي فعاليت مجموعه    69
الف- آموزشي   ب- فرهنگي   ج- اداري   د- خدماتي    69
بخش آموزشي    69
کانون هنرهاي تجسمي    70
اهداف کانون هنرهاي تجسمي    70
کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ    71
اهداف کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ    72
کانون موسيقي در خانه فرهنگ    73
اهداف کانون موسيقي در خانه فرهنگ    73
کانون نمايش در خانه فرهنگ    74
بخش فرهنگي در خانه فرهنگ    78
بخش اداري در خانه فرهنگ    78
بخش خدماتي در خانه فرهنگ    78
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي در خانه فرهنگ    78
فضاهاي آموزشي    79
فضاهاي کمک آموزشي ( وابسته آموزشي)    79
فضاهاي اداري، رفاهي و خدماتي    79

فصل 3 - بررسي تطبیقی    80
نمونه هاي موردي    80
مجتمع فرهنگي فجر سنندج    81
مجتمع فرهنگي بوعلي سيناي همدان    85
فرهنگسراي خاوران    90
زير زمين     94
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران)    95
مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو    96
واحد آموزش    97
واحد عکاسي    98
واحد زبان     98
واحد کامپيوتر    99
کارگاه هنرهاي تجسمي     99
واحد نگارخانه    99
واحد کتابخانه:    99
خانه مشق فرهنگسرا ي سرو     100
نوار خانه موسيقي     100
کانون قرآن     100
کانون شعر و ادب فارسي     100
کانون فيلم     101
کانون شطرنج     101
کانون تئأتر     101
کانون موسيقي     101
سالن ورزشي     102
مهد کودک فرهنگسراي سرو     102
امکانات رفاهي     103
آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني)    103
آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات)    103
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع)    103
خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي    104
خانه فرهنگ دردار    104
خانه فرهنگ سلمان فارسي    105
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر    105
مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران     106
چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين     107
مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان    109
پيش گفتار    110
پيوند معماري و دنياي عرفان    111
مجموعه‌ي فرهنگي رفسنجان    117
مشخصات فني عمومي پروژه    118
روابط و باورهاي اجتماعي     121
مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس)    122
مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد)    123
مركز فرهنگي جان مري جيبائو ،نومئا    125

فصل 4 - بررسي وضعيت كلي شهر تهران    129
جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد تهران قديم و تهران جديد    130
ويژگيهاي محيطي منطقه تهران    134
ويژگيهاي اقليمي و جوي     135
دما و تغييرات آن     135
بارش و ميزان بارندگي    137
رطوبت نسبي هوا    139
باد     140
تبخير     141
تعداد روزهاي يخبندان     141
تابش آفتاب     143
4-8- موقعيت تابش خورشيد    144
4-9- بادهاي غالب    144
4-10- سرعت و جهت باد    145
4-11- درجه حرارت ورطوبت نسبي    146
برنامه هاي فيزيکي و شرح کاربريهاي طرح    146
بخش فرهنگي    146
بخش آموزشي    147
بخش اداري    147
بخش خدماتي    147

فصل 5 - شناخت و بررسي عرصه  طرح    148
سايت شناسي    148
شناخت و بررسي عرصه  طرح    149
سايت شناسي    149
پلان محدوده سایت    150
تصاویر داخلی از سایت    153
جهت وزش باد مطلوب در سایت    155
پلان کاربریهای محدوده سایت    155

فصل 6 - بررسي استانداردهاي    156
محيطي و فضايي    156
ظرفيت راه خروج    157
الف- واحد تصرف در بناهاي مختلف    157
نيازها و استانداردهاي محيطي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي    160
دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي    161
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي    161
جلوگيري از اتلاف حرارت    162
سايه بان     166
مصالح ساختماني    166
استانداردهاي فضايي سالن آمفي‌تئاتر    167
آکوستيک    167
بنابراين خواسته يک معمار در طراحي آکوستيک    169
روشنايي و نورپردازي    170
ضوابط ايمني و حفاظتي    171
ب) استانداردهاي فضايي قرائت‌خانه‌ آقايان و خانمها    172
انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي    175
مطالعه و مبلمان كتابخانه با مدول  و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد    175
موجود بين آنها    175
- انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي مطالعه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بين آنها    177
ج) پاركينگ:    178
آمفي تئاتر ( جزء فضاها)     179
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد    179
چگونگي تعيين شيب کف سالن‌هاي نمايش    181
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها    181
پشت صحنه     182
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد     183
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها    188
عرصه اداري ( استانداردها - جزء فضاها)    188
استانداردها    188
جزء فضاها    189
نيازهاي فضايي در انواع چيدمان اتاق جلسات غير رسمي و رسمي    191
عرصه خدماتي ( استانداردها - جزءفضاها)     191
هواساز    191
پارکينگ     191
برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي    191
استانداردهاي فضايي پروژه    193
8-1-1- معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه    193
حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه    194
2) حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي    194
الف- فضاهاي نمايشگاهي    195
ب- فضاهاي نمايشي    195
3)حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي    195
حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي    196
آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه     197
بخش اداري     203
فضاهاي آموزش نظري     203
سالن اجتماعات     204
محل تماشاچيان    204
محل نشستن    205
راهروها     207
نمايان کردن    207
دکوراتيو     207
سرسرا يا لابي     208
اتاق رختكن (تنفس بازيگران)    208
اتاق سخنراني     209
ايمني از حريق    209
اتاق پروژكتور و ملحقات آن     209
كتابخانه     210
گالري‌ها    212
نورپردازي گالري‌ها    212
رستوران     216

فصل 7  - برنامه فيزيكي و ايده هاي طراحي    217
بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي    218
برنامه فيزيکي طرح: (مشخص کردن فضاهاي اصلي و ريز فضاها به همراه سرانه و مساحت)    227
2- شناخت معيارهاي موردنظر براساس مباني نظري طراحي    237
8-3- ايده هاي اوليه و خطوط اصلي طرح    237
گام چهارم)    237
گام پنجم )    237
گام ششم )    238
گام هفتم )    238
گام هشتم )    239
شناخت و بررسي مصالح طرح    239
شناخت سازه و تاسيسات طرح    240
سالن اجتماعات     241
کتابخانه    241
رستوران    242
اداري، آموزشي    242
موتورخانه‌    242
تأسيسات برقي    243
تأسيسات اطفاء حريق    243
منابع و مأخذ     245
فهرست منابع فارسي    245
منابع اينترنتي :    248دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی دانلود رساله مجموعه فرهنگی تفریحی کاملترین رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان رساله طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان سایت جامع پایان نامه رساله طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی دانلود رساله مجتمع فرهنگی و

مطالب مرتبط

دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی مجموعه فرهنگی


بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان

دانلود پرسشنامه شیوه و سبک زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود (فصل 2)

دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم و نظریات مشارکت مردمی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت، جهت گیری های هدف و خودکارآمدی (فصل 2)

مطالعات و رساله معماري طراحي موزه علوم طبیعی

تحقیق بررسی تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و استراتژی های سرمایه در گردش (فصل دوم)

شناسایی خودرو و استحصال مولفه هاي حركتي آن در دوربین های بزرگراهها

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق هوشمند سازی مدارس (مدارس هوشمند)